Представяне

   Продукти

Поддръжка

  Въпроси

 Форум

  Визитка

  ДСМ

  Промоции

 Опростена, но функционална, семпла, но с елегантна визия, Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която ще улесни счетоводната дейност във всяка една бизнес-сфера. Създадената възможност за обработка на голям обем информация прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Програмата се отличава с интуитивност - вградените контроли едновременно подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки за начинаещия.

С какво се отличава Microinvest Делта Pro:

Многофункционален прозорец за контиране, позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;

Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;

Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;

Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;

Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, като така се постига абсолютната точност на счетоводната информация.

Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, включително и за валутни задължения и вземания;

Създаване на шаблони за често използвани операции, с цел максимална бързина при въвеждането на информация;

Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;

Мощен модул за работа с материални запаси и стоки;

Възможност за създаване на дневниците по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;

Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;

Експорт на всички справки към MS Excel;

Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко работни места едновременно;

Съвместимост с Windows XPVista7 32-bit и 64-bit

   Може да изтеглите 32-битовата версия от тук или 64-битовата версия от тук.

   За Ваше улеснение при запознаването с новата ДЕЛТА ПРО вижте нашите първи уроци:

          

Видео урок 1                           Видео урок 2