Представяне

   Продукти

Поддръжка

  Въпроси

 Форум

  Визитка

  ДСМ

  Промоции

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата от въвеждане и начисляване, до експортиране и архивиране на индивидуални досиета на работници.
Програмата е изградена върху стабилна база на MS SQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни. Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редакция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на служители те и др.


Основни предимства и функционалности:

- Свеж и улеснен интерфейс, с вградени автоматизации, насочващи функции и активна помощ, които правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители;

- Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по завеждане на личния състав;

- Автоматична номерация и архив на изходящата документация;

- Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;

- Подготовка на файлове с данни за експорт към НАП и НОИ за:

     - Декларация Образец 1 и Декларация Образец 6;

     - Уведомления за договори;

     - Данни за болнични; визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по нормативна уредба, за по-лесна и бърза за редакция на информацията;

- Изготвяне и запис на файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 20 търговски банки;

- Уникална технология за въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски чрез персонален календар за всеки един работник;

- Подробни справки с богати филтри и възможност за индивидуални настройки;

- Генериране на трудоемки справки като УП2, УП3, форма 76, справки за статистиката и др.

- Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML и др.;

- Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;

- Съвместимост с Windows XP/Vista/7 32-bit и 64-bit

Изтеглете 32-битова версия на инсталацията от тук (236 MB).

Можете да изтеглите 64-битовата версия на инсталацията от тук (259 MB).